ข่าวประชาสัมพันธ์

DISE รับสมัครนักศึกษา 2563 (จ-ศ, ส-อ)

DISE รับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน

DISE Got Talent #2

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Productive นักศึกษา

สมัครเรียนต่อรอบโควตา ครั้งที่ 2

DISE รับสมัครนักศึกษา รอบโคว ปีการศึกษา 2563 สมัครได้แล้ววันนี้ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

กิจกรรม DISE Show case

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและ Workshop การสร้างเกม Roblox

สมัคร DISE CAMP II

การสร้างเกมจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ขอเชิญน้อง ๆ ที่มีความใจสมัคร DISE CAMP ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สมัครเรียนต่อ 2563 (Portfolio)

DISE รับสมัครนักศึกษา รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 สมัครได้แล้ววันนี้ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

สมัครเรียนต่อ 2563

สมัครสอบรอบรับตรง 2563

ลงทะเบียน

24/4/62
กิจกรรม DISE ปันความรู้ให้น้องปีที่ 1 [ฟรี]

สมัครสอบ DL

24/4/62
การจัดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษา [ฟรี]

DISE VRU Workshop #2

29/1/62
ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.ปลายเข้าร่วมกิจกรรม มาเรียนรู้ไปกับครอบครัว DISE

DISE CAMP PART I"

29 - 30/11/61
ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัคร DISE CAMP

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

-
DISE รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 สมัครได้แล้ววันนี้ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

กิจกรรมศิษย์ DISE ไหว้ครู

13/09/61
ณ ห้อง IT304 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

กิจกรรม "วันแรก (First Step)"

1/08/61
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา...

สรุปกิจกรรม "DISE...พาเพลิน"

26/7/61
สาขาวิชาจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานเพื่อนักศึกษา ณ ห้อง IT304

กิจกรรม DISE...พาเพลิน

24-26/07/61
ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป...

สมัครศึกษาต่อปริญญาตรี (ภาคปกติ) 2561

2561
สมัครศึกษาต่อปริญญาตรี ทุกรอบ

ประกาศผลศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

2561
ประกาศผลศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ทุกรอบ)

แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ (ภาคพิเศษ)

13/05/61 เป็นต้นไป
ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) แจ้งความประสงค์

โครงการประชาสัมพันธ์

01/06/60 - 61
สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

อบรม IoT for Beginer

29/11/60
สาขาวิชาจัดอบรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ภายใต้โครงการ DISE One day workshop #1...

อบรมพื้นฐานการสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว

18/11/60
สาขาวิชาร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรม...

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ขั้นกลาง

19/10/60,2-9/12/60
สาขาวิชาร่วมกับสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนด...

อบรมการเขียนโปรแกรมบน Android ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2

23 - 24/02/60
สาขาวิชาร่วมกับโรงเรียน...