เกี่ยวกับเรา

ด่วน!!! สาขาวิชา นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครของสาขาวิชา เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รอการตอบกลับจากสาขาวิชา หรือ http://ent.vru.ac.th/Cooperative_Register/pages/index_Cooperative_regis.php สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม โทร.092-664-8008


รายละเอียดการรับสมัครคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของนักเรียน
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 8 มกราคม 2562
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 22 มกราคม 2562
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house วันที่ 30-31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 11 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 22 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house วันที่ 24 -25 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 29 เมษายน 2562
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 6 - 12 พฤษภาคม 2562
ชำระเงินค่าสมัคร 4 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house อัตโนมัติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2562
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 20 - 26 พฤษภาคม 2562

---รายละเอียดจะประกาศให้ทราบในภายหลัง---ประวัติผู้สมัคร
วุฒิที่ใช้ในการสมัคร