ด่วน!!! สาขาวิชา นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครของสาขาวิชา เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รอการตอบกลับจากสาขาวิชา หรือ ent.vru.ac.th สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม โทร.092-664-8008

*** หากพบปัญหาในการกรอกข้อมูลสามารถติดต่อ 092-664-8008 หรือ อีเมล dise@vru.ac.th ในเวลาราชการ
ประวัติผู้สมัคร
ชื่อ Facebook ที่มีเครื่องหมาย ' จะไม่สามารถกรอกได้
วุฒิที่ใช้ในการสมัคร